Hyvinvoinnin ja mielen huolto

Riippumatta ongelmien laadusta tai niihin johtavista syistä, kaiken psykiatrisen hoitamisen tavoite, on tila, jossa:
ihminen itse kykenee ylläpitämään hyvinvointiaan.  

Samalla tavalla kuin hygienia ja lihaskunto tarvitsevat jatkuvaa huoltoa, niin myös mielenterveys tarvitsee säännöllistä ylläpitoa.   Aivot tarvitsevat sopivaa määrää stressiä ja rentoutta, mielihyvää ja ponnistelua.  

On kaksi peruselementtiä, jotka toteutuessaan ehkäisevät tehokkaasti masennusta, ahdistusta ja pahaa oloa, sekä ylläpitävät niin fyysistä kuin psyykistä hyvinvointia:

  • Päivittäinen ja säännöllinen stressin purku
  • Myötätuntoinen ja kannustava suhde itseensä

Ellei kyseessä ole vakavampi psykoottistasoinen sairaus, joka vaatii jatkuvaa lääkitystä, lääkityksen tavoitteena on aivojen toipuminen siihen tilaan, että voidaan alkaa näitä keinoja harjoitella.  

Kuntouttavan psykoterapian tavoitteena nykyään parhaimmillaan, on auttaa ymmärtämään näiden keinojen tarpeellisuus, ylläpitää motivaatiota harjoitteluun silloinkin kun vointi on hyvä ja auttaa löytämään tapoja arkeen, joilla harjoittelu onnistuu.  Ennustetta parantaa, kun harjoittelusta tulee osa rutiinia ja muodostuu hyvinvointia ylläpitäviä automaatioita. 

Neljä perusasiaa aivojen toiminnasta, auttaa ymmärtämään ja suunnittelemaan hyvinvoinnin saavuttamista ja ylläpitoa: 

– Aivot toimivat kuvien kautta

– Päätökset tehdään tunteen pohjalta

– Aivot pyrkivät suurimpaan reaktioon riippumatta siitä onko se hyvä vai huono

– Aivot pyrkivät tehokkuuteen, muodostamalla automaatioita

STRESSIN PURKU

On kaksi perustavanlaatuista keinoa purkaa stressiä

  1. Tuottamalla stressipiikki, jonka jälkeen kuormitus laskee.  Tästä esimerkkinä hikeä tuottava liikunta, seksi, avantouinti, extreme-harrastukset jne
  2. Rentoutumisen harjoittelu, äänitteiden avulla, mielikuvilla, itsehypnoosi, mindfulness, meditaatio, rukoilu, jne

Stressiltä ei voi välttyä.   Kuormitusta elimistölle tuottaa niin vuoden aikojen vaihtelu, kuin maailmanlaajuiset tapahtumat, kansalliset ja lähiympäristön tapahtumat, ympäristö itsessään.  Aistiärsykkeet, äänet, liikenne…   henkilökohtaiset, fyysiset ja psyykiset tapahtumat, myös kulttuurisidonnaiset kuten joulu ja jopa hyvältä tuntuvat, lomat, matkustaminen, juhlat, ja kehonsisäiset hetkelliset muutokset, kuten alhainen verensokeri, kylmä, väsymys… 

 

Oma geneettinen ja perhetausta tekee meistä paremmin tai heikommin kuormitusta sietäviä, mutta kaikilla meillä on ideaali stressimäärä, jossa parhaiten toimimme ja kaikki me tarvitsemme välillä palautumista.   

Kun stressihormoonit laskevat, verenpaine laskee ja elintoiminnot tasaantuvat, elimistö aktivoituu puhdistus- ja huoltotehtäviin.   Jos taas lepoa ei ole, pitkäkestoisen kuormituksen alla, murtuu heikoin lenkki, toiset oireilevat ahdistumalla ja masentumalla, toiset taas joutuvat infektiokierteeseen tai oireilevat migreenillä, psoriasiksella tai nivelreumalla.  Kun ikää tulee enemmän, kalkkeutuneiden suonien vuoksi kasvaa sydän ja aivoinfarktiriski, myös solujen jakaantumisessa tapahtuu enemmän virheitä ja syöpään sairastumisen mahdollisuus kasvaa. 

 

LIIKUNTA

Säännöllinen liikunta ylläpitää kuntoa ja purkaa stressiä biologisesti oikealla tavalla, fyysisesti kuormittunut elimistö kehittää endorfiineja, tästä johtuu liikunnan tuoma välitön hyvä olo.  Säännöllinen liikunta pidemmällä aikavälillä, nostaa myös aivoissa BDNF:n tasoa, eli aivojen muokkautuvuus paranee, kyky sopeutua ja oppia uutta kasvaa. 

Ryhmässä tapahtuva liikunta tukee jaksamista monella tavalla.   Kuulumalla joukkoon, olemalla osa isompaa kokonaisuutta,  vähentää ahdistuneisuutta, olemme laumaeläimiä ja turvassa isommassa joukossa.    Ryhmässä ihminen jaksaa ponnistella enemmän ja pidempään, myös ryhmäliikuntaan sitoutuminen ylläpitää liikunnan harrastusta silloinkin kun ei yksin jaksaisi.  

Parhaiten liikunta toimii ennakkoon, vointia ylläpitäen ja nostaen stressinsietokykyä.  

https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus

 

RENTOUTUMINEN 

Korvien välissä tapahtuva stressin purkaminen on mahdollista jokaiselle, ihminen ei tule maailmaan stressaantuneena, mutta todella varhain alkaa oppia kuormittumaan.   Omasta historiasta ja persoonallisuudesta riippuen, toisille sopii mielikuvamatkailu ja toisille hengityksen tarkkaaminen.   Meditaation ja mindfulnessin harjoittelu kannattaa aloittaa kursseilla,  joissa saa kannustusta, vastauksia ja keinoja.   Lukemattomia äänitteitä ja appeja on tarjolla, nämä voivat tukea harjoittelua, mutta vastuun ottaminen itsensä ohjaamisesta, saattaa johtaa rentouden sijasta itsesyytöksiin.   Harjoittelu tulisi alkaa voinnin ollessa hyvä, niin että kuormittuessa olisi jonkinlainen tekniikka jo käytössä.