Psykiatri, psykologi vai psykoterapeutti?

Psykiatri

On koulutukseltaan lääkäri, joka on erikoistunut psykiatriaan, eli hoitamaan mielenterveyshäiriöitä.  Psykiatri tutkii, tekee lähetteet tarvittaviin jatkotutkimuksiin, määrittelee ongelman laajuuden ja kiireellisyyden, tekee diangoosin ja antaa päivitettyä tietoa hoidoista, näiden eduista ja haitoista, sekä tekee hoitosuunnitelman.  Psykiatri kirjoittaa tarvittavat reseptit ja lausunnot, mm sairaslomaa ja psykoterapian Kelakorvausta varten.

Psykologi

On ammattihenkilö, joka on opiskellut ihmisen mielen toimintoja, käyttäytymistä ja kehitystä.  Psykologeja toimii yhteiskunnan eri sektoreilla, suurin osa terveydenhuollossa. Psykologit tekevät testauksia, työhöntulohaastatteluita ja mm työterveydessä tukevat potilaan hoitoa akuutissa vaiheessa.

Psykoterapeutti

On yleensä koulutukseltaan terveydenhuollon ammattihenkilö, psykologi, psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä,  joka on kouluttautunut terapeutiksi.   Kela-korvattavuus on osalla psykoterapeutteja, silloin kun psykoterapiakoulutus täyttää Kelan asettamat vaatimukset.

Masennuksen hoito